Terminy dla kierowcy

Piątek, 7 marca 2014 (12:45)

Przeciąganie terminów w przypadku urzędowych formalności może być nie tylko kosztowne, ale może się nawet skończyć więzieniem.

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC/AC

Wymagany termin: według zapisu w umowie ubezpieczeniowej

Konsekwencje przekroczenia terminu

W przypadku spóźnionej raty składki OC, ubezpieczenie nadal działa. W razie szkody firma zapłaci za wyrządzone szkody. Ubezpieczyciel może doliczyć karne odsetki (ok. 11 proc. w skali roku). Jednak w przypadku ubezpieczenia AC, firma wysyła do klienta ponaglenie i daje 7 dni na uregulowanie należności. Jeśli w tym terminie kierowca nie opłaci zaległej raty, polisa AC przestanie obowiązywać. Jeżeli dojdzie do stłuczki, za szkodę trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

Badania okresowe

Wymagany termin: według wpisu w dowodzie rejestracyjnym

Konsekwencje przekroczenia terminu

Brak aktualnego badania ze stacji kontroli pojazdów to problemy podczas spotkania z policjantem. Ten zapewne zabierze dowód rejestracyjny i wyśle do diagnosty (w ekstremalnych przypadkach na lawecie). Po wykonaniu przeglądu można odebrać dowód i z nim pojechać do diagnosty po pieczątkę. Na termin pieczątki w dowodzie rejestracyjnym powinni jednak uważać właściciele polis AC. Jeśli dojdzie do wypadku, ubezpieczyciel będzie miał powód do zatrzymania wypłaty odszkodowania.

Przedłużenie ważności prawa jazdy

Wymagany termin: ważność dokumentu jest wpisana w prawie jazdy w pozycji nr 11

Konsekwencje przekroczenia terminu

Kierowca, którego prawo jazdy wygasło z powodu braku badań lekarskich jest traktowany jak osoba bez uprawnień. Grozi za to mandat do 500 zł i zakaz dalszej jazdy jako kierowca.

W przypadku spowodowania wypadku czy kolizji, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z polisy AC. Z kolei, jeśli zostanie uruchomione OC, zwróci się do sprawcy bez uprawnień o zwrot wypłaconego odszkodowania.

Rata kredytu samochodowego

Wymagany termin: według umowy kredytowej

Konsekwencje przekroczenia terminu

Jeśli kierowca spóźni się z zapłatą raty, naraża się na odsetki liczone od zaległej kwoty. Te zwykle wynoszą ponad 30 proc. w skali roku. W praktyce o wiele bardziej dokuczliwe są ponaglenia. Za te banki liczą sobie nawet 100 zł i mogą być wysłane dłużnikowi każdego dnia, więc ich koszt może zrujnować kieszeń kierowcy. Dopiero w przypadku opóźnienia się z dwiema ratami, bank może wszcząć procedurę rozwiązania umowy, dając klientowi czas na spłatę całego kredytu tylko 30 dni. Jeśli w tym czasie pieniądze nie wpłyną na konto, zaczyna się egzekucja komornica - zwykle przejęcie pojazdu.

Zapłata akcycy

Wymagany termin: kierowca ma obowiązek zgłosić przekroczenie granicy w ciągu 14 dni i ma 30 dni ma opłacenie należności

Konsekwencje przekroczenia terminu

Brak zgłoszenia sprowadzenia pojazdu oznacza wszczęcie procedury karnoskarbowej - w zależności od kwoty może grozić grzywna od 168 zł do nawet 33 600 zł. Natomiast w przypadku zbyt późnego opłacenia podatku grozi mandat do 3000 zł.

Poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży

Wymagany termin: 14 dni od sprzedaży pojazdu

Konsekwencje przekroczenia terminu

O sprzedaży pojazdu trzeba poinformować ubezpieczyciela na piśmie w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży samochodu. Informacja dotycząca nowego posiadacza pojazdu powinna obejmować następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL. Jeśli dotychczasowy właściciel tego nie zrobi, ubezpieczyciel nadal będzie go "ścigał" za niezapłacone raty (powstałe po sprzedaży pojazdu). Poprzedni właściciel może także stracić zniżki, jeśli nowy użytkownik spowoduje kolizję świeżo zakupionym samochodem.

Opłacenie podatku

Wymagany termin: podatek PCC-3 trzeba zapłacić 14 dni od zakupu pojazdu

Konsekwencje przekroczenia terminu

Jeśli podczas zakupu auta nie dostaliśmy faktury VAT, czyli mamy umowę kupna-sprzedaży,trzeba zapłacić podatek (do 14 dni od daty na umowie) od czynności cywilno-prawnej. W tym celu należy wypełnić formularz PCC-3 i wpłacić należny podatek. 2 proc. - od wartości pojazdu. Jeśli tego nie zrobimy, grozi nam mandat, zwykle od 200 zł. Podatku nie trzeba płacić, jeśli transakcja nie przekracza 1000 zł. Jeśli urzędnik uzna, że cena w umowie jest zbyt niska, może ją zakwestionować. Oczywiście kupujący ma prawo do odwołania się od tej decyzji (np. ze względu na uszkodzenia w pojeździe).

Darowizna pojazdu

Wymagany termin: darowiznę trzeba zgłosić w ciągu pół roku od jej przyjęcia

Konsekwencje przekroczenia terminu

Jeśli samochód został przyjęty od najbliższej rodziny (np. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie czy teściowie - obdarowany) nie zapłaci podatku. Jest jednak warunek. Po przyjęciu darowizny, trzeba zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. W tym celu należy wypełnić druk SD-Z2. Uwaga! Nie trzeba zgłaszać darowizny od najbliższych, jeśli wartość pojazdu nie przekracza 9637 zł i przez ostatnie 5 lat nie zostaliśmy obdarowani na kwotę przekraczającą ten limit. Jeśli pomimo takiego obowiązku nie poinformujemy fiskusa o prezencie, grozi zapłacenie podatku, który obliczy nam urząd skarbowy - w zależności od wartości pojazdu jest to min. 3 proc. jego ceny rynkowej.

Wezwanie ITD dotyczące zdjęcia z fotoradaru

Wymagany termin: należy wypełnić i odesłać dokument w ciągu 7 dni

Konsekwencje przekroczenia terminu

Kierowca, któremu zostało wykonane zdjęcie po otrzymaniu wezwania musi wskazać sprawcę, odmówić wskazania lub odmówić przyjęcia mandatu w ciągu tygodnia. Jeśli tego nie zrobi, może zostać wezwany do siedziby ITD w celu wyjaśnień. Trzeba też pamiętać, że jeśli sprawy nie uda się wyjaśnić w ciągu 180 dni od wykonania zdjęcia, ITD oraz straż miejska nie może jej kontynuować. Ta musi trafić do sądu i tam zapada decyzja o wysokości kary. W teorii ta może sięgnąć 5 000 zł.

Wypowiedzenie polisy OC

Wymagany termin: wypowiedzieć umowę OC można najpóźniej na 1 dnień przed końcem jej ważności

Konsekwencje przekroczenia terminu

W tym przypadku gapiostwo potrafi być kosztowne. Jeśli nie wypowiemy umowy i kupimy polisę u innego ubezpieczyciela, będziemy mieli dwie polisy, ponieważ dotychczasowe ubezpieczenie OC przedłuży się. Co prawda jedną z nich można będzie rozwiązać, ale i tak ubezpieczyciel policzy za czas obowiązywania ochrony.

Mandat karny

Wymagany termin: mandat trzeba uregulować w ciągu 7 dni od otrzymania

Konsekwencje przekroczenia terminu

Niektórzy liczą, że mandat przepadnie (przedawni się po trzech latach od jego otrzymania). Jeśli jednak tak się nie stanie, możemy mieć problem i to spory. Urząd skarbowy wybiera, w jaki sposób zostanie wyegzekwowana grzywna.

Może to być zatrzymanie nadpłaty podatku, zajęcie części pensji czy emerytury, wizyta komornika lub ściągnięcie długu z naszego konta. W tym ostatnim przypadku bank powinien zablokować kwotę równą mandatowi i czekać na naszą dyspozycję przelewu. Zdarza się jednak, że bank blokuje całe nasze konto. Jeśli znajduje się na nim przynajmniej równowartość trzech średnich pensji krajowych (obecnie to ok. 11 tys. zł), mandat jest pobierany automatycznie bez zgody właściciela. W innym przypadku konto dłużnika (jeśli ma ich kilka - czasem nawet wszystkie, mimo że jest to bezprawne) są blokowane. Bank natomiast nie może przelać środków na mandat bez zgody dłużnika.

Zwykle właściciel rachunku dowiaduje się o egzekucji mandatu kiedy próbuje wypłacić pieniądze z bankomatu lub zapłacić za zakupy kartą. Jeśli urząd "znalazł" wszystkie jego konta, może okazać się, że ten zostaje bez środków, co jest dość dotkliwe i zmusza go do wyrażenia zgody na uregulowanie kary. W ekstremalnych przypadkach sąd może zamienić grzywnę na prace społeczne, a ostatecznie nawet na karę aresztu do 30 dni.

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym i prawie jazdy

Wymagany termin: na zmianę danych (adresu zameldowania) w dowodzie rejestracyjnym czy prawie jazdy kierowca ma 30 dni. Taki sam termin obowiązuje go w przypadku przerejestrowania pojazdu.

Konsekwencje przekroczenia terminu

Jeżeli policjant ma uzasadnionego przypuszczenia, że dane w dowodzie rejestracyjnym nie odpowiadają stanowi faktycznemu, np. adres zameldowania właściciela samochodu jest nieaktualny, funkcjonariusz ma prawo zatrzymać dokument pojazdu. To jednak tylko teoria. Podobnie jest w przypadku braku przerejestrowania pojazdu. Tu także urzędnik lub policjant nie może nałożyć kary na nowego właściciela pojazdu.

Cennik opłat w urzędzie i u diagnosty

Przestrzeganie urzędowych terminów wiąże się z wydatkami, oto wybrane formalności i ich koszt dla auta osobowego.

Tekst: Sebastian Sulowski; zdjęcia: archiwum, Shutterstock

Nie daj się oszukać! - UBEZPIECZENIA

Kosztowna ucieczka - RUCH DROGOWY

Motor

Podziel się