Jak się bronić przed błędami policjanta

Sobota, 24 maja 2014 (17:00)

Prawie połowa policjantów drogówki nie przeszła specjalistycznych szkoleń. Mogą bezprawnie karać kierowców.

Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, aż 43 proc. policjantów drogówki nie ukończyło wymaganego przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego.

Jak podkreślają kontrolerzy, może mieć to wpływ na rzetelność dokonywanych przez policjantów ustaleń dotyczących zdarzeń na drodze oraz decyzji o nałożeniu mandatu. To jednak nie koniec zarzutów wobec mundurowych pilnujących porządku na drodze. NIK podkreśla, że jedynie niewielki odsetek funkcjonariuszy drogówki ukończył nieobowiązkowe szkolenia dotyczące wybranych istotnych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu. Kurs dotyczący czynności na miejscu zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji) ukończyło niecałe 7 proc. policjantów, obsługi wideorejestratorów - 8,5 proc., kontroli tachografów cyfrowych - niecałe 15 proc., kierowania motocyklem - 7 proc. (choć drogówka posiada na wyposażeniu 706 motocykli, to przeszkolonych zostało tylko 530 policjantów), kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem - ponad 15 proc. policjantów drogówki.

Nie ulega wątpliwości, że fatalny stan wyszkolenia może sprawiać, że policjanci mogą bezprawnie karać kierowców. Na szczęście, mundurowy, który nakłada mandat na kierowcę ma obowiązek poinformować o prawie odmowy jego przyjęcia. Ustawodawca wprowadził możliwość odwołania się od decyzji funkcjonariusza, ponieważ ten może się mylić w ocenie sytuacji. Sprawca wykroczenia, nawet bez podania przyczyny, ma możliwość skorzystania z tego przywileju. Jest to najprostszy sposób na odwołanie się od decyzji, jakim dysponuje kierowca. W tym przypadku nie trzeba wypełniać żadnych dokumentów czy składać wniosków. Skuteczne odwołanie wymaga jednak zwrócenia uwagi m.in. na wymagane terminy.

A oto, jak skutecznie odwołać się od decyzji mundurowego.

Częste błędy policjantów i sposoby na obronę przed niesłusznymi mandatami

Kontrola daty ważności gaśnicy

Policjant ma prawo sprawdzić, czy kierowca posiada w samochodzie wymagane przepisami wyposażenie. Jednak przepisy nie dają policjantom możliwości sprawdzenia, czy gaśnica ma ważne badanie. Mundurowy może ukarać za brak gaśnicy, ale nie za to, że jest stara. Niestety, czasem policjanci zapominają o braku takich uprawnień i proponują kierowcy mandat od 20 do 500 zł za brak badania.

Należy zwrócić uwagę policjantowi, że nie ma prawa kontrolować badań gaśnicy, a jedynie jej obecność w pojeździe. Jeśli to nie pomoże, nie należy przyjmować mandatu od policjanta. Sprawą zajmie się sąd.

Mandat za wykroczenie na drodze wewnętrznej

Na drogach wewnętrznych można karać za niestosowanie się do znaków drogowych oraz za stworzenie zagrożenia. Jednak kolizja na drodze wewnętrznej, szczególnie jeśli ma to miejsce na parkingu, zwykle nie jest stworzeniem zagrożenia w ruchu. Tymczasem policjanci potrafią wręczyć sprawcy kolizji mandat, bez względu na status ulicy.

Należy zwrócić uwagę, że na drodze wewnętrznej policjant ma ograniczone możliwości do wypisywania mandatów za wykroczenia i że w tej sytuacji nie przyjmie się niesłusznego mandatu za ewentualną kolizję.

Kara za parkowanie na połączeniu dróg

Przepisy zabraniają parkowania w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania. Kodeks ruchu jednak nie wymaga takiej odległości w przypadku postoju auta na połączeniu dróg. To według definicji jest przecięciem drogi publicznej z drogą wewnętrzną. Odróżnienie skrzyżowania od połączenia dróg nie zawsze jest łatwe. Mundurowi często uznają przecięcia się dróg za skrzyżowanie.

Jeśli skrzyżowanie jest w rzeczywistości połączeniem dróg, a samochód nie powodował zagrożenia, wykroczenie nie zostało popełnione. Nie należy przyjmować mandatu.


Czytaj dalej na następnej stronie: Jak się bronić przed błędami policjanta, cz. II

Motor

Podziel się