Skrzyżowanie z poplątaniem

Wtorek, 1 grudnia 2015 (17:00)

Przecinające się drogi mogą tworzyć połączenie lub skrzyżowanie. To istotna różnica, decydująca m.in. o zasadach postoju czy pierwszeństwa. Wyjaśniamy, jak radzić sobie w gąszczu przepisów.

Skrzyżowaniem jest przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi w jednym poziomie. Ale przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z drogą gruntową, wewnętrzną czy służącą dojazdowi do nieruchomości nie tworzy już skrzyżowania.

Taka definicja zawarta w kodeksie ruchu w praktyce sprawia kierowcom wiele problemów. Jeden z najważniejszych dylematów dotyczy kwestii pierwszeństwa przejazdu. Na przecięciu dróg równorzędnych istnieje obowiązek przepuszczenia pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony. Jeśli jednak nie jest to skrzyżowanie, takiego wymogu już nie ma, ponieważ pojazd z prawej strony jest włączającym się do ruchu i to on wszystkich przepuszcza. Pomyłka w ocenie rodzaju "krzyżówki" może być tragiczna w skutkach.

Trzeba też pamiętać, że skrzyżowanie odwołuje wybrane znaki zakazu: wyprzedzania, używania sygnałów dźwiękowych, postoju, zatrzymywania się czy ograniczenia prędkości. W przypadku połączenia drogi publicznej z drogą wewnętrzną wymienione znaki nie są już odwoływane. W takiej sytuacji błąd kierowcy w interpretacji "krzyżówki" jest zwykle dość kosztowny. Trudno bowiem przekonać policjanta, że powodem nieprzestrzegania przepisów ograniczenia prędkości było błędne przeświadczenie, że dany znak został odwołany przez skrzyżowanie, które nim w rzeczywistości nie jest.

Co ciekawe, sami mundurowi, którzy muszą np. rozstrzygnąć winę dotyczącą wymuszenia pierwszeństwa, mają niekiedy problem z ustaleniem, co jest, a co nie jest skrzyżowaniem. Okazuje się, że czasem status danej drogi można sprawdzić dopiero w urzędzie gminy, bo na drodze nie ma takiej możliwości.

Oto wybrane sytuacje związane ze skrzyżowaniami dotyczące odwoływania znaków, ustalania pierwszeństwa przejazdu czy parkowania:

Wyjazd ze strefy zamieszkania

Połączenie wyjazdu ze strefy zamieszkania z drogą publiczną zwykle nie jest skrzyżowaniem. Powód? Osiedlowe ulice często mają status dróg wewnętrznych. To oznacza, że takie połączenie dróg nie odwołuje wybranych znaków zakazu, a wyjeżdżający ze strefy ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

UWAGA! Strefą zamieszkania mogą zostać objęte drogi publiczne. W takim przypadku ulica wyjazdowa ze strefy (jeśli nie jest drogą publiczną) utworzy skrzyżowanie.

Wyjazd z drogi gruntowej

Przecięcie drogi gruntowej z publiczną nie jest skrzyżowaniem, a połączeniem dróg i nie odwołuje np. ograniczenia prędkości czy zakazu wyprzedzania. Warto pamiętać, że utwardzenie wlotu drogi gruntowej nie zmienia jej statusu, jeśli nawierzchnia ta ma mniej niż 20 m długości. Ma to jedynie zapobiegać niszczeniu drogi publicznej.

UWAGA! Kierowca wyjeżdżający z drogi gruntowej jest włączającym się do ruchu. Ma więc obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom na drodze publicznej.

Połączenie dróg bez znaków

Jeśli kierowca nie widzi znaku ostrzegającego o skrzyżowaniu bądź informującego o statusie danej drogi, może mieć problem z oceną, czy ma do czynienia ze skrzyżowaniem, czy tylko z połączeniem dróg. W praktyce w kwestii ustępowania pierwszeństwa przejazdu należy przyjąć, że jest to skrzyżowanie równorzędne (należy ustąpić pojazdom z prawej strony), a jeśli mowa o odwoływaniu znaków, że nie jest to skrzyżowanie i ich nie odwołuje.

UWAGA! Status drogi można sprawdzić w urzędzie gminy.

Znaki przed skrzyżowaniem

Znaki drogowe podpowiadają kierowcom, czy mają do czynienia ze skrzyżowaniem, czy też z połączeniem dróg. Widoczny na zdjęciu znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną z prawej strony. W związku z tym kierowca wie, że ma pierwszeństwo przed pojazdami z prawej strony oraz że po minięciu drogi poprzecznej nie obowiązuje go wcześniej ustawione ograniczenie prędkości czy zakaz wyprzedzania.

UWAGA! Nie każde skrzyżowanie musi być oznakowane.


Czytaj dalej na następnej stronie: Skrzyżowanie z poplątaniem, cz. II

Motor

Podziel się