Problem z odszkodowaniem - ucieczka sprawcy

Środa, 29 maja 2013 (10:30)

W przypadku kolizji wzywamy policję lub spisujemy oświadczenie o zdarzeniu. Sytuacja komplikuje się, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jeśli szkodę spowodował nieznany sprawca, odszkodowanie może zostać wypłacone z naszego ubezpieczenia autocasco (o ile je posiadamy), opłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) lub koszty poniesiemy sami.

W przypadku osób mających autocasco koszty naprawy samochodu pokryje firma ubezpieczeniowa. Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wyrządzenia szkody przez nieznanego sprawcę, który uciekł z miejsca wypadku.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub kiedy sprawca w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC. W obu sytuacjach UFG wypłaca świadczenia za szkody osobowe, czyli związane z utratą zdrowia. W niektórych przypadkach szkody na mieniu (np. zniszczenie auta) są pokrywane przez Fundusz, ale tylko wtedy, gdy obrażenia uczestników wypadku wymagały co najmniej 14 dni pobytu w szpitalu.

Chcąc uzyskać odszkodowanie od UFG, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, który następnie przekaże sprawę Funduszowi. UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.

Jeśli sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia, nikt nie zostanie ranny, a właściciel uszkodzonego samochodu ma jedynie ubezpieczenie OC, to za naprawę pojazdu będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Warto wiedzieć

W przypadku, kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, należy:

1. Zgłosić zdarzenie policji

Tylko mając potwierdzenie z policji będzie można ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

2. Znaleźć świadków

Dowody potwierdzają fakt, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi nieznany sprawca. Oprócz obecności mundurowych, którzy udokumentują zdarzenie, pomocne mogą okazać się zeznania świadków.

3. Szybko zgłosić szkodę

Sprawę przekazujemy do ubezpieczyciela, który przeprowadza likwidację szkody, a następnie przesyła akta do UFG.

Pomoc prawna - UBEZPIECZENIA

Uszkodzenia po myciu - PORADY

Motor

Podziel się