Bunt Żeligowskiego

Poniedziałek, 9 października 2017 (16:09)

W październiku 1920 roku gen. Lucjan Żeligowski, pozorując bunt przeciw marszałkowi Piłsudskiemu, zajął Wilno i jego okolice. Proklamował wówczas powstanie Litwy Środkowej.

Akta Lucjana Żeligowskiego znajdują się w zasobie Archiwum Akt Nowych.

Poniżej publikujemy szkic linii obronnych Wilna oraz odpis rozkazu gen. Żeligowskiego:

Źródło: Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych

Podziel się