"Łupaszka" prosi Bieruta o "darowanie życia"

Poniedziałek, 12 marca (10:41)

12 marca 1910 roku urodził się Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, jeden z najsłynniejszych dowódców zbrojnego podziemia antykomunistycznego po wojnie. "Łupaszka" został zamordowany przez komunistów 8 lutego 1951 roku. Wysłany przez żołnierza list do Bolesława Bieruta z prośbą o ułaskawienie nie został przyjęty.


Archiwum Akt Nowych

Podziel się