Zarobki w instytucjach publicznych w 2016 r.

Niedziela, 10 września 2017 (05:54)

W poniższym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się dokumentowi "Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej", a dokładnie informacjom o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 roku. W naszej analizie uwzględniliśmy 37 instytucji państwowych. Z treści Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa wynika, że dochody sektora finansów publicznych w 2016 roku były równe 701,9 mld zł, wydatki - 748,0 mld zł, a deficyt - 46,1 mld zł. Wydatki te w relacji do PKB wyniosły 40,4 proc. i były najniższe od 2000 roku.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Wynagrodzenia w instytucjach publicznych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w całym 2016 roku wynagrodzenia wyniosły 2 242 989 tys. zł, w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 557 470 tys. zł, a w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 311 219 tys. zł. Szczegóły zaprezentowano w tabeli 1.

W 2016 roku najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w SN (12 074 zł brutto). W Trybunale Konstytucyjnym było to 10 929 zł brutto, a w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 10 253 zł brutto. Spośród omawianych instytucji najniższe wynagrodzenia, nieprzekraczające 5000 zł brutto, otrzymywali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Urzędu Miar.

Zdecydowanie największą dynamikę wzrostu przeciętnych wynagrodzeń odnotowało Krajowe Biuro Wyborcze (19,6 proc. w porównaniu do roku 2015). W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzrost wynagrodzeń wyniósł 15,8 proc., a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 12,5 proc. Brak zmian w wysokości płac był w Urzędzie Zamówień Publicznych. Niski poziom dynamiki wynagrodzeń odnotowano w Urzędzie Transportu Kolejowego (0,8 proc.) oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (1,6 proc.).

Przeciętne koszty wynagrodzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zważywszy na zdecydowanie największą liczbę zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (45 985 osób), warto osobno przeanalizować wynagrodzenia w tej instytucji. Dla określenia ich wartości posłużono się danymi ze sprawozdań finansowych NIK. W roku 2015 w analizie wykonania budżetu państwa odnotowano 46 174 zatrudnionych (189 osób więcej niż w 2016 roku).

W 2016 roku przeciętne wynagrodzenie brutto na jeden pełny etat wynosiło 4065 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 265 zł.

Przeciętne roczne wydatki na wynagrodzenia w roku 2016 były wyższe o kwotę 137 368 tys. zł w porównaniu z rokiem 2015, gdzie wynosiły 2 105 621 tys. zł.

Przeciętna pensja ogółem w 2016 roku wyniosła 4065 zł (co daje ostatni wynik pod względem wysokości zarobków na tle pozostałych badanych instytucji). Jednak w jej obrębie zróżnicowanie płac jest duże. Najmniej zarabiali pracownicy oddziałów - 3909 zł brutto. W centrali było to już o 2518 zł więcej. Odrębną kategorię stanowią wynagrodzenia orzecznictwa lekarskiego i zarządu ZUS. W pierwszym przypadku przeciętne wynagrodzenia wyniosły 8284 zł brutto, a w drugim 20 715 zł brutto.

Podsumowanie

Wielu z nas porusza temat kolejnych podwyżek czy zmian dotyczących finansów w instytucjach państwowych. Patrząc na organy administracyjne przez pryzmat wynagrodzeń widać, że na przestrzeni lat płace są coraz wyższe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w instytucjach państwowych wahało się od 4065 do 12 074 zł na pełny etat w roku 2016. W 2015 roku był to przedział od 3626 do 11 386 zł. W roku 2016 odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu do 2015 roku, w tym najwyższy w Krajowym Biurze Wyborczym (19,6 proc.), Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (15,8 proc.), Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (12,5 proc.), Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (11,5 proc.) i Agencji Nieruchomości Rolnych (10,0 proc.).

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Emilia Zuzia
Sedlak & Sedlak

Bibliografia
1. Najwyższa Izba Kontroli, Kontrole cząstkowe
https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/kontrole-czastkowe-2016.html [dostęp: 07.08.2017]
2. Najwyższa Izba Kontroli, Analiza Wykonania Budżetu Państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku
https://www.nik.gov.pl/plik/id,14230.pdf [dostęp: 07.08.2017]

wynagrodzenia.pl

Podziel się

~Wojtek -

Co tu można napisać, tragedia Ci ludzie nic nie produkują, wymuszają swoje dochody potęga państwa. A to jeszcze samorządy mamy na utrzymaniu. Nawet najniższe zarobki w urzędach są lepsze niż w firmach.

~Amadeus -

To dlatego Polska nigdy nie stanie się potęgą... Zbyt rozrośnięta biurokracja, która nic nie produkuje a tylko konsumuje stanowi ogromne obciążenie dla naszego społeczeństwa. Kiedy nasi politycy zmądrzeją...? Potęgę buduje się niskimi podatkami i zmniejszaniem biurokracji... a u nas to wszystko idzie w odwrotnym kierunku. Hong Kong, Singapur to przykłady jak po obniżeniu podatków i zmniejszeniu biurokracji nastąpił błyskawiczny rozwój gospodarczy... Niestety mamy za dużo urzędników, którzy wykonują niepotrzebną i w wielu wypadkach pozorowaną pracę. Utrudniając nam życie, są jak chora, szybko rozwijająca się tkanka nowotworowa. Brak tylko odważnego chirurga, który by ją zaczął wycinać...

~Asia -

Czego nie piszą ile zarabiają a pomocy społecznej np w zasiłkach użerasz się z ludźmi , harujesz jak niewolnik, a otrzymasz ok.2000 zł i widzisz jak nieroby nigdzie nie pracują mają dwoje dzieci i otrzymują pieniądze dużo wyższe niż ty co zarobisz

Piszesz jako Gość