Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Niedziela, 11 lutego (05:00)

Mediana wynagrodzeń w Polsce w 2017 roku wyniosła 4157 zł i jest wyższa o 257 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Zarobki 25 proc. najniższej opłacanych pracowników nie przekroczyły 3000 zł. 25 proc. najwyżej zarabiających otrzymywało wynagrodzenia w kwocie 6060 zł i więcej. Wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Rok 2017 był znacznie łaskawszy dla pracowników bo 47 proc. odnotowało wzrost wynagrodzenia. 40 proc. osób stwierdziło, że ich wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie co w 2016 roku. Płace 8 proc. ankietowanych były niższe.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

W naszych badaniach regularnie poruszamy także zagadnienie sprawiedliwości wynagrodzeń. Mimo wzrostu wynagrodzeń okazuje się, że osoby pracujące w Polsce uważają, że ich wynagrodzenie jest zdecydowanie niesprawiedliwe (21 proc.) lub raczej niesprawiedliwe (44 proc.).

W grupie respondentów zarabiających powyżej mediany (4 157 zł) poczucie sprawiedliwości zadeklarowało 50 proc. badanych (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Wskaźnik ten, wśród osób które zarabiały poniżej mediany, wyniósł 20 proc.

Demografia

Wyniki badań nadal pokazują istnienie luki płacowej, czyli różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn. W 2017 roku przedstawicielki płci pięknej zarobiły o 846 zł mniej. Oznacza to, że ich zarobki były o 19 proc. niższe od wynagrodzeń mężczyzn. W poprzednich edycjach badania luka płacowa utrzymywała się na podobnym poziomie.

Jak pokazują wyniki, najwięcej zarabiały osoby w wieku od 36 do 40 lat (4927 zł).

Edukacja

Nauka popłaca a wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń stanowią na to dowód. Wynagrodzenia osób posiadających tytuł magistra były o 78 proc. wyższe niż pensje pracowników z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Fakt posiadania tytułu magistra nie stanowi jeszcze gwarancji sukcesu. Na wysokość wynagrodzeń wpływ mają także takie czynniki jak np. tryb studiów. Pracodawcy wyżej wynagradzają osoby, które swoje wykształcenie zdobyły w trybie stacjonarnym.

Pracodawcy

Wpływ na wysokość wynagrodzenia mają również czynniki leżące po stronie pracodawcy, w tym m.in. wielkość firmy. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pokazują, że pracodawcy z dużych firm są bardziej szczodrzy. Osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach zarabiały 3062 zł a płace osób zatrudnionych w dużych firmach przekraczały 4500 zł miesięcznie.

W Polsce ukuło się pojęcie prywaciarza, który wyzyskuje swoich pracowników. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazuje jednak, że firmy prywatne płacą więcej niż państwowe. Zarobki w firmach prywatnych wyniosły 4210 zł. W firmach państwowych zarobki były o 430 zł niższe. Jeszcze mniej zarabiali pracownicy samorządu terytorialnego, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 3350 zł.

Jeżeli zależy nam na tym, aby zarabiać więcej, pracujmy w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Płace w nich są wyższe o 1500 zł niż w firmach z przewagą kapitału polskiego.

Staż pracy

Podejmując pracę trzeba mieć na uwadze to, że zarobki nie od razu będą wysokie. Doświadczenie, które rośnie wraz ze stażem pracy jest cechą pożądaną przez pracodawców. Znajduje to wyraz w wyższych wynagrodzeniach osób będących "starymi wyjadaczami" w swojej branży. Najwyższe płace osiągały osoby, których staż mieścił się w przedziale od 16 do 20 lat i wynosiły one 5000 zł. Zarobki osób powyżej tej granicy doświadczenia ponownie zaczynają spadać.

Idealna sytuacja dla pracownika ma miejsce wtedy, gdy wraz ze stażem rośnie również jego rola w organizacji. Awansując na kolejne szczeble w hierarchii można spodziewać się znaczących podwyżek wynagrodzenia. W 2017 wynagrodzenia dyrektorów były blisko 4,5 razy wyższe niż pracowników szeregowych.

Region zatrudnienia

Aby zarabiać dużo, czasem konieczna może się okazać przeprowadzka. Od lat w naszych badaniach okazuje się, że najwyższe wynagrodzenia osiągają pracownicy z województwa mazowieckiego - 5000 zł. Nieco mniej zarabia się w województwie dolnośląskim 4400 zł i małopolskim 4210 zł. Najniższe pensje w Polsce otrzymywały osoby z województwa lubelskiego - 3393 zł i świętokrzyskiego - 3400 zł.

Na wysokość zarobków istotny wpływ ma również wielkość miejscowości, w której firma ma swoją siedzibę. O ile w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców wynagrodzenia są na podobnym poziomie, o tyle w największych miastach wzrost wynagrodzeń jest zauważalny. Prym wiedzie oczywiście Warszawa. W stolicy mediana zarobków w 2017 roku wyniosła 5645 zł.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2018

Grzegorz Poręba
Sedlak & Sedlak

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54 proc. mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl
Przypomnijmy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). Ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

wynagrodzenia.pl

Podziel się

~KUNTA KINTE -

Wytłumaczę wam zasadę działania kapitalizmu na prostym przykładzie: Przy stole siedzą: pracodawca, państwo i pracownik. Na stole jest 10 ciastek, pracodawca szybko zabiera dla siebie 8 ciastek, 1 daje państwu i 1 pracownikowi. Po czym mówi do pracownika: widzisz państwo okradło cię z 1 ciastka

~emeryt -

Czy ministrowie zadowoleni sa z nagrod ktore dostali w kwotach okolo 80 tys.zl?Chcialbym swoja podwyzke do emerytury w wysokosci 29zl przekazac p min. Rafalskiej na waciki.

Gość

Piszesz jako Gość