Zakup udziałów spółki Barter Service Sp. z o.o.

Piątek, 24 lipca 2015 (19:00)

Zarząd Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24.07.2015 r. Spółka zakupiła 100% udziałów w spółce Barter Service z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.


Inwestycja kapitałowa Spółki w powyższy podmiot jest elementem realizacji przez emitenta polityki rozwoju w drodze działań akwizycyjnych w zakresie pozyskiwania do portfela Loyd S.A. podmiotów działających w obszarze usług outsourcingu procesów biznesowych.


Zakup udziałów spółki Barter Service Sp. z o.o. uzyskał akceptację Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa Prawna:

§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu

GPW

Podziel się