Złożenie pozwu przeciwko GDDKiA.

Piątek, 3 marca 2017 (22:51)

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PBG S.A. (dalej "Spółka”, "PBG”) informuje, że w dniu 3 marca 2017 roku PBG oraz SIAC Construction Ltd, Syndyk Masy Upadłości APRIVIA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej zwane "Powodami”) złożyły w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXV Wydział Cywilny pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (dalej "GDDKiA”). Powodowie wnieśli o zasądzenie od GDDKiA kwoty 508.041.844,73 zł, tytułem rozliczenia zadania pn. "Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” (dalej "Umowa”), realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzili Powodowie.

Udział PBG w objętej Pozwem kwocie roszczenia, stanowi kwotę 101.608.369 zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-03Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert

Emitent

Podziel się