Agencja ratingowa Moody's nie wystraszyła złotego

Środa, 26 lipca 2017 (08:48)

Uspokoiła się nieco także sytuacja polityczna w Polsce - aczkolwiek nie wiadomo, czy trwale. Wczoraj w swoim raporcie agencja ratingowa Moody's oceniła m.in., że reforma sądownictwa zagraża praworządności w Polsce, a spór z Unią Europejską może odstraszać niektórych inwestorów od naszego kraju. Tymczasem, analitycy Morgan Stanley w ostatnim raporcie zalecają sprzedaż EUR/PLN z celem 4,10 - podał Bloomberg.

Agencja ratingowa Moody's nie wystraszyła złotego /©123RF/PICSEL

Po wyjątkowo słabym zakończeniu minionego tygodnia (piątkowym tąpnięciu notowań polskiego złotego), początek bieżącego tygodnia jest na rynku rodzimej waluty spokojny. Praktycznie od poniedziałku notowania BOSSAPLN - nawet mimo podwyższonej dziennej zmienności, tkwią w konsolidacji, utrzymując się w okolicach poziomu 92,30-92,40 pkt.

Spokojne ruchy cenowe na wykresie indeksu polskiego złotego wynikają m.in. z niemal pustego kalendarza danych makro w Polsce na początku bieżącego tygodnia. Wczoraj pojawiły się jedynie dane dotyczące stopy bezrobocia, które okazały się zgodne z oczekiwaniami (stopa bezrobocia w czerwcu znalazła się na poziomie 7,1%).

Uspokoiła się nieco także sytuacja polityczna w Polsce - aczkolwiek nie wiadomo, czy trwale. Wczoraj w swoim raporcie agencja ratingowa Moody's oceniła m.in., że reforma sądownictwa zagraża praworządności w Polsce, a spór z Unią Europejską może odstraszać niektórych inwestorów od naszego kraju.

Tymczasem można się spodziewać, że polski złoty pozostanie pod dużym wpływem sytuacji na globalnym rynku walutowym. Dzisiaj decyzję dotyczącą stóp procentowych podejmie amerykański FOMC. Żadne zmiany nie są oczekiwane, więc może się okazać, że większy wpływ na wartość USD będą miały dane makro, które będą pojawiać się później w tym tygodniu, m.in. czwartkowe informacje dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych czy piątkowy wstępny odczyt PKB za II kwartał br.

Dzisiaj rano kurs USD/PLN pozostaje stabilny właśnie w oczekiwaniu na nowe impulsy z szerokiego rynku. Średnioterminowy trend pozostaje spadkowy, jednak wyjątkowo słaby sentyment inwestorów na rynku USD zwiększa prawdopodobieństwo odreagowania.

Spokojne wyczekiwanie na rozwój wydarzeń na globalnym rynku charakteryzuje także notowania EUR/PLN. Po ubiegłotygodniowym imponującym wzroście, ustabilizowały się one w okolicach 4,26 i jeśli EUR pozostanie silne w relacji do USD, to presja zwyżkowa może pojawić się także na wykresie tej pary walutowej.

Dorota Sierakowska

Analityk Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

..............................

Agencja ratingowa Moody's ostrzega

Agencja ratingowa Moody's uważa, że reforma sądownictwa zagraża praworządności w Polsce - wynika z wczorajszego raportu. Dalsza eskalacja sporu z Komisją Europejską ws. uchodźców może wpłynąć na inwestycje zagraniczne - dodali analitycy.

"Dalsza eskalacja sporów z Komisją Europejską w kwestii relokacji uchodźców może być negatywna, gdyż mogłaby skomplikować współpracę (Czech oraz Polski z KE - PAP) i ostatecznie negatywnie wpłynąć na przepływy FDI (bezpośrednie inwestycje zagraniczne - PAP) oraz sentyment. W przypadku Polski, sytuację pogarsza bardziej widoczny interwencjonizm państwowy oraz ostatnie ustawy o reformie sądownictwa, które zagrażają praworządności i które mogą znacząco wpłynąć na sentyment gospodarczy i FDI" - napisano w raporcie pt. "Rządy Polski i Czech: profil kredytowy Czech jest silniejszy niż w Polsce, a wspiera go niższy poziom długu oraz bardziej stabilna polityka".

"Mimo, że rząd podjął działania mające na celu cofnięcie lub osłabienie niektórych niekonwencjonalnych działań, takich jak plan konwersji denominowanych w CHF kredytów hipotecznych na lokalną walutę, trwający spór z UE może przynieść negatywne konsekwencje kredytowe, takie jak niższe zaufanie inwestorów, a tym samym (niższy - PAP) wzrost gospodarczy. Polska już musiała się zmierzyć z postępowaniem KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, który został uznany za złamanie reguł pomocy publicznej UE, oraz została pozwana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wraz z niższą oceną +governance+, te kwestie prowadzą do niższej o 3 poziomy oceny instytucjonalnej Polski od Czech" - dodano.

Ramy instytucjonalne w Polsce wspierają rozwagę odnośnie kwestii fiskalnych. "Oparte na prawie (rule-based) ramy instytucjonalne w Polsce wspierają rozwagę fiskalną (fiscal prudence). Polska wprowadziła także na koniec 2013 r. stabilizującą regułę wydatkową (...). Państwo posiada również limit zadłużenia zapisany w konstytucji. Mimo to, reguły fiskalne nie zapobiegły konsekwentnego przekraczania 3-proc. kryterium z Maastricht" - napisano w raporcie.

"Ostatnio Polska obrała za cel stworzenie wieloletnich ram budżetowych, podobnie jak czynią to inne kraje strefy euro. Tymczasem, Czechy nie posiadały do lutego 2017 r. prawnie wiarygodnych, samoregulujących się ram fiskalnych. Pomimo braku prawnie wiążących ram fiskalnych, Czechy wykazywały efektywną rozwagę fiskalną wraz z mocnymi wynikami budżetowymi - dodano.

Przełożenie w czasie obniżki VAT oraz poprawa ściągalności podatków wspierają scenariusz utrzymania deficytu sektora finansów publicznych w Polsce poniżej 3 proc. PKB - oceniła w agencja ratingowa Moody's.

"Zastosowane w Polsce rozwiązania, takie jak program 500+ oraz obniżenie obowiązkowego wieku emerytalnego (...) zwiększą deficyt budżetowy w 2017 r. i sprowadzą ryzyko przekroczenia 3-proc. kryterium z Maastrich. Jednocześnie, decyzja o przełożeniu o co najmniej 2 lata obniżki VAT, w połączniu z lepszą ściągalnością podatków (...) oraz wzrostem (gospodarczym - PAP) wspierają nasze prognozy w utrzymaniu deficytu w 3-proc. ramach" - napisano w raporcie.

Analitycy Morgan Stanley w ostatnim raporcie zalecają sprzedaż EUR/PLN z celem 4,10 - podał Bloomberg. W ocenie autorów raportu, wpływ ostatnich wydarzeń politycznych w Polsce w bliskim terminie powinien być ograniczony.

PAP

DM BOŚ S.A.

Podziel się