Uchwalenie budżetu Miasta Włocławek na 2018 rok

Piątek, 26 stycznia 2018 (08:42)

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 80 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim , informuje się , że w dniu 16 stycznia 2018 roku Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę nr XXXVII/1/2018

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok

Dochody ogółem 630.830.266 zł

Wydatki ogółem 656.894.651 zł

Wynik deficyt 26.064.385 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z kredytu długoterminowego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-26Marek Wojtkowski Prezydent Miasta

Emitent

Podziel się