Utrata kontroli nad African Investment Group obniży wynik Azotów o 36 mln zł

Wtorek, 7 sierpnia 2018 (18:33)

Utrata kontroli nad spółką African Investment Group obniży wynik Grupy Azoty o 36 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku - podała spółka w komunikacie. African Investment Group to spółka zależna Zakładów Chemicznych "Police". Police podały we wtorek, że utrata kontroli nad AFRIG obniży wynik spółki o 55 mln zł.

Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty /Informacja prasowa

Police poinformowały, że utrata kontroli nad afrykańską spółką zależną to efekt realizacji warunków aneksu do porozumienia z DGG Eco z maja 2018 roku.

"Szacowany negatywny wpływ na wynik skonsolidowany w głównej mierze wynika z faktu, iż utrata kontroli nad AFRIG nie skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności emitenta (jako współkredytobiorcy) za spłatę kredytu wykorzystanego przez AFRIG" - podano w raporcie.

"Niniejsze ryzyko zostało odpowiednio ujęte w sprawozdaniach jednostkowych poprzez tworzenie rezerw na poręczenie kredytu od momentu identyfikacji ryzyka" - dodano.

Podano również, że realizacja porozumienia z DGG Eco pozytywnie wpłynie na jednostkowy wynik finansowy Polic (szacunkowy wzrost zysku w kwocie 3 mln zł).

Pod koniec grudnia 2017 roku Police zawarły z DGG Eco warunkowe porozumienie, którego finalizacja ma polegać na odstąpieniu i odwróceniu skutków umowy z sierpnia 2013 r., na podstawie której Police kupiły większościowy pakiet akcji African Investment Group za 28,85 mln USD.

W marcu 2018 roku African Investment Group złożyła do Sądu Gospodarczego w Dakarze wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego.

Sprawdź bieżące notowania PCE i ATT na stronach BIZNES INTERIA.PL

PAP

Podziel się