Przydział obligacji serii L2 i obligacji serii L3

Niedziela, 14 kwietnia (20:55)

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że:


I.w dniu 6 grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 28 obligacji na okaziciela serii L2, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji w wysokości 10.000 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 280.000 zł


Celem emisji Obligacji serii L2 jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta opartej na zakupie i modernizacji nieruchomości. Wykup obligacji nastąpi w dniu 13 grudnia 2020 roku.


Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach.


II.w dniu 10 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 300 obligacji na okaziciela serii L3, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji w wysokości 1.000 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 300.000 zł


Celem emisji Obligacji serii L3 jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta opartej na zakupie i modernizacji nieruchomości. Wykup obligacji nastąpi w dniu 10 stycznia 2021 roku.


Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Ofka Piechniczek - Prezes Zarządu
Kamil Kita - Członek Zarządu

GPW

Podziel się