Raport miesięczny - za marzec 2019 roku

Niedziela, 14 kwietnia (21:40)

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2019 roku.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Tychmanowicz - Prezes Zarządu
Jakub Wesołowski - Członek Zarządu

GPW

Podziel się