Zintegrowane Programy Uczelni

Środa, 17 stycznia 2018 (11:00)

Jest to nowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie z środków unijnych będzie mogło otrzymać 28 uczelni z całej Polski.

Realizowane będą programy doskonalenia kadry naukowej, kształcenia oraz podniesienia kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, nowe programy stażowe oraz stworzone zostaną dodatkowe kierunki m.in. w językach obcych, a także studia doktoranckie. Dofinansowanie pozwoli także na zagwarantowanie i poprawę usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier) oraz poprawę funkcjonowania samych szkół wyższych m.in. przez ich informatyzację.

Wsparcie obejmie ponad 39 tys. osób z mniejszych uczelni, jako że obecnie finansowana jest przez NCBiR druga ścieżka programu dedykowana właśnie mniejszym uczelniom, ich kadrze naukowej i studentom.

Wśród ośrodków, które otrzymają wsparcie znalazły się: Kraków (6 nagrodzonych uczelni), Warszawa (4 uczelnie), Katowice, Lublin, Rzeszów, Szczecin (po 2 uczelnie) oraz Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Łódź, Poznań i Wrocław (po 1).

W konkursie mogły brać udział publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż 20 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dodatkowo pod uwagę brane były jedynie uczelnie, w których co najmniej połowa ocenianych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą. Zgłoszone projekty musiały obejmować w zakresie merytorycznym co najmniej trzy z takich modułów, jak moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji, programów stażowych, wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, moduł studiów doktoranckich i moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W grudniu 2017 roku rozstrzygnięto z kolei wyniki trzeciej ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, obejmującej duże szkoły wyższe. Do 10 największych polskich uczeni trafiło wtedy 357 mln zł.

MM

INTERIA.PL

Podziel się