Cztery miliony złotych na innowacyjne wdrożenia pomorskich uczelni

Poniedziałek, 6 marca 2017

Trzy uczelnie z Pomorza otrzymały 4 mln złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace przedwdrożeniowe w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG Excento Sp. z o.o. Projekt ten jest efektem współpracy trzech pomorskich uczelni - Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - i funkcjonujących w ich ramach centrów transferu technologii. Łączny budżet projektu wynosi 3 750 000 zł - ze środków w ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wsparte przede wszystkim prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmocniona zostanie współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Inkubator Innowacyjności+ to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

MM

 


INTERIA.PL

Podziel się