W Łodzi pracują nad zdalnym monitorowaniem glukozy w cukrzycy

Piątek, 29 września 2017 (09:00)

Łódzcy naukowcy pracują nad programem komputerowym do pomiaru i monitorowania stężenia glukozy we krwi w czasie rzeczywistym. Umożliwi to zastosowanie w terapii cukrzycy typu 1 czujników do automatycznego pomiaru.

Zespół łódzkich naukowców pracuje nad stworzeniem programu komputerowego do pomiaru i modyfikacji stężenia glukozy we krwi w czasie rzeczywistym. Ma on umożliwiać przetwarzanie danych z czujników stosowanych przez pacjentów chorych na cukrzycę typu I - i pomagać w ustabilizowaniu zmienności glikemii.

Zespół naukowców z zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, kierowany przez dr Andrzeja Romanowskiego i prof. Wojciecha Fendlera pracował nad nowymi typami badań kontrolnych, które mogłyby ustalić czy stężenie glukozy we krwi u pacjenta może być niestabilne. Istnieje wtedy konieczność stabilizacji stężenia np. przez zastosowanie pompy insulinowej, aby uniknąć powikłań cukrzycowych w późniejszym okresie.

Pracujący w zespole naukowcy wielu dziedzin m.in. statystycy, bioinformatycy, informatycy i lekarze chcą opracować sensor, który mierzyłby w czasie rzeczywistym stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 1. Obecnie bowiem muszą oni dokonać częstych analiz z kropli krwi, natomiast skonstruowanie czujnika wszczepiennego, umieszczonego pod skórą, pozwoliłoby unikać tej uciążliwej procedury. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej prof. Fendler, sensor taki mierzyłby stężenie glukozy co kilka minut, co spowodowałoby, że każdego dnia pacjent uzyskałby "nie pojedyncze zapisy stężenia cukru, ale ich szereg - sygnał, który pokazuje, jak na przestrzeni całego dnia co kilka minut zmieniała się glikemia". Problem jednak, że ciągły zapis przy obecnym systemie diagnostycznym, może być nieczytelny tj. brakuje metody ustalającej zmienność poziomu glukozy w czasie, która byłaby powszechnie stosowana i wiarygodna. Naukowcy chcą powiązać otrzymywany ciągły zapis z wskaźnikami klinicznymi i zapobiec takim powikłaniom jak uszkodzenie serca, stopa cukrzycowa czy utrata wzroku. Ma to umożliwić budowany przez badaczy program komputerowy, który może być stosowany zarówno przez lekarzy, jak i przez pacjentów do codziennych pomiarów i monitorowania stężenia glukozy we krwi w czasie rzeczywistym.

W pierwszej wersji oprogramowania, wydanej kilka lat temu, zapisy były nieciągłe tj. prowadzone przez 2-3 dni. Obecne możliwości prowadzenia zapisów przez dwa tygodnie powodują iż konieczne jest opracowanie nowego oprogramowania; nowy program ma działać dłużej, dłużej analizować dane i odczytywać je. Z drugiej strony sprawdzana jest odporność nowego typu czujników na zakłócenia np. związane z trybem życia jak picie alkoholu, częste kąpiele czy uprawianie sportu. Nowe oprogramowanie ma być gotowe w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

MM

INTERIA.PL

Podziel się