Nowe terapie w walce z grypą w projektach Unii Europejskiej

Niedziela, 17 grudnia 2017 (11:00)

Po zakończonym w zeszłym roku unijnym projekcie FLU-PHARM rozpoczyna się komercyjne testowanie nowych molekuł, które mają, poprzez kompleks polimerazy, utrudniać działanie wirusa grypy i to nawet w odmianie na którą nie istnieją obecnie szczepionki.

Przyczyną rozpoczęcia projektów FLU-PHARM była pandemia grypy z 2009 roku i występowanie praktycznie niekontrolowanych, wysoce patogennych szczepów wirusa grypy. Komisja Europejska uznała, że w tej sytuacji jest konieczne stworzenie nowej generacji leków do terapii, aby można było opracować nową szczepionkę, jednym słowem - by zyskać czas.

Obecnie leki przeciwwirusowe nacelowane są na trzy białka otoczki wirusa grypy: hemoglutyninę, neuraminidazę oraz białko M2 pełniące funkcję kanału jonowego. Jednak równie istotny jest mechanizm replikacji (polimeraza).

Polimeraza RNA zależna od RNA u grypy to heterotrimeryczny enzym składający się z podjednostek PA, PB1 oraz PB2 odpowiedzialny za replikację wirusowego RNA. Jest ono włączane do nowych wirusów. Polimeraza produkuje także matrycowe RNA wirusa, dzięki czemu powstają białka wirusowe. Unia Europejska patronowała więc utworzeniu konsorcjum, które w ramach unijnego projektu FLU-PHARM (New drugs targeting influenza virus polymerase). Projekt ten miał charakter międzynarodowy, a koordynatorem były dwa instytuty niemieckie. W trakcie projektu , badacze po raz pierwszy uzyskali obraz na poziomie atomowym spiralnej struktury części rybonukleoproteiny (RNP) wirusa pokrytej nukleoproteinami i połączonej z polimerazą oraz stwierdzili jak zachowują się kryształowe struktury polimerazy u grypy typu A połączone z promotorem oraz polimerazy u grypy typu A i B, obie w postaci kompleksu z promotorem wirusa.

W ramach FLU-PHARM zsyntetyzowano i przebadano 2500 proponowanych molekuł badanych pod kątem zdolności do inhibicji endonukleazy polimerazy. Udało się z nich wybrać cztery, które po badaniach in vivo na zakażonych grypą myszach, znacząco zwiększyły przeżywalność zwierząt. Opracowano także protokół analizy rozwijania się odporności na nowe leki w porównaniu z innymi potencjalnie podawanymi lekami. Obecnie trwa program testowania cząsteczek i przygotowywania oraz formulacji pierwszych leków antywirusowych na jej bazie. Prawdopodobne  pierwsze leki znajda się w aptekach za około 3-4 lata.

MM

INTERIA.PL

Podziel się