SpaceHub

Środa, 20 grudnia 2017 (09:00)

Pierwszy w Polsce hub, który ma oferować start-upom i firmom MSP stały dostęp do danych satelitarnych oraz porady dotyczące ich wykorzystania w biznesie. Jest to inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej i międzynarodowego projektu EO ClimLab, powstała w centrum co-creatingowym Brain Embassy, która ma firmom spoza sektora kosmicznego oferować rozwiązania z tego sektora dla ułatwienia działań biznesowych. Współautorem inicjatywy jest międzynarodowa firma inżynierska Kapitech, która planuje warsztaty i sesje doradcze.

- SpaceHub został stworzony po to, by zaoferować miejsce umożliwiające innowacje w zakresie obserwacji Ziemi, gdzie wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dostęp do najnowszych danych i narzędzi satelitarnych, a także spotkać się z ekspertami sektora kosmicznego w zakresie analiz big data w celu współtworzenia prototypów nowych usług - stwierdził w komunikacie o utworzeniu SpaceHub Pierre Philippe Mathieu, ekspert Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Według eksperta obecnie Europa przewodzi programom w których pozyskiwane są w sposób ciągły dane o Ziemi m.in. dzięki programowi Copernicus i misjom Sentinel. Celem SpaceHub jest zaś stworzenie środowiska w którym każda firma  miałaby dostęp do najnowszych danych i narzędzi satelitarnych co umożliwi stworzenie innowacyjnych narzędzi i programów w zakresie obserwacji Ziemi.

Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Katarzyna Wojnar z Brain Embassy, w Polsce brak jest firm, które byłyby konkurencją dla zachodnich spółek działających takich branżach jak klimatyczna, medyczna czy telekomunikacyjna.

SpaceHub co miesiąc ma organizować dwa wydarzenia tematyczne. Pierwszym jest spotkanie dla zainteresowanych przedsiębiorców, studentów i entuzjastów sektora kosmicznego, gdzie zostaną zaprezentowane tematy związane z wykorzystaniem danych obserwacyjnych w różnych sektorach gospodarki

MM

INTERIA.PL

Podziel się